Newsflash

Poštovani posjetioci,

Stranica nije kompletirana tako vas molimo za razumijevanje.

Ukoliko imate nekih pitanja obratite nam se putem telefona ili email-om.

Welcome to the Frontpage
SPISAK UDZBENIKA ZA SKOLSKU 2016/2017. GODINU PDF Print E-mail

 

Razred

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora

Izdavačka kuća

I

Bosanski jezik

Maštalica 1,

Maštalica 2

Zehra Hubijar

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“ Sarajevo

Matematika

Matematika

Boško Jagodić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Moja okolina

Moja okolina

Zinaida Livnjak

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Muzička kultura

Muzička kultura

Selma Ferović

Indira Meškić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Vjeronauka

Vjeronauka

Ibrahim Begović

„El-Kalem“ , Sarajevo

Likovna kultura

Likovna kultura

Jasna Mujkić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

II

Bosanski jezik

Leptir i cvijet

Zehra Hubijar

„Tugra“, Sarajevo

Matematika

Matematika

Boško Jagodić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Moja okolina

Moja okolina

Zinaida Livnjak

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Muzička kultura

Muzička kultura

Selma Ferović

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Vjeronauka

Vjeronauka

Muamer Tinjak

„El-Kalem“ , Sarajevo

Likovna kultura

Likovna kultura

Jasna Mujkić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

III

Bosanski jezik

Žubor radosti

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“

Matematika

Matematika

Boško Jagodić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Moja okolina

Moja okolina

Zinaida Livnjak

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Muzička kultura

Muzička kultura

Selma Ferović

„Sarajevo publishing“

Engleski jezik

Family and friends

Naomi Simmons

„Šahinpašić“, Sarajevo

Vjeronauka

Vjeronauka

Mina Pleh

„El-Kalem“ , Sarajevo

Likovna kultura

Likovna kultura

Jasna Mujkić

„Sarajevo publishing“

IV

Bosanski jezik

Boja sreće

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“

Sarajevo

Matematika

Matematika

Boško Jagodić

„Sarajevo publishing“

Moja okolina

Moja okolina

Sabaheta Bijedić

Zinaida Livnjak

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Muzička kultura

Muzička kultura

Selma Ferović

„Sarajevo publishing“

Engleski jezik

DIP in 4

Mirela Vasić,Zarifa Kazazović,Biserka Džeba

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Vjeronauka

Vjeronauka

Hazema i IbroNištović

Mensur Valjevac

„El-Kalem“ , Sarajevo

Likovna kultura

Likovna kultura

Jasna Mujkić

„Sarajevo publishing“

V

Bosanski jezik

Čitanka za V razred

Šejla Šehabović

Jasminka Šehabović

„Nam“ Tuzla

„Vrijeme“Zenica

Bosanski jezik

Naš jezik

Šejla Šehabović

Jasminka Šehabović

„Nam“ Tuzla

„Vrijeme“Zenica

Matematika

Matematika

Atija Fako

„Bosanska riječ“

Sarajevo

Engleski jezik

DIP in 5

Zarifa Kazazović

Mirela Vasić

Maja Mardešić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Društvo

Društvo

Arifa Isaković

Greta Župančić

„Bosanska riječ“

Sarajevo

Priroda

Priroda

Zijad Numić

Naida Vidović

„Bosanska riječ“

Sarajevo

Vjeronauka

Vjeronauka

Mustafa Prljača

Nezir Halilović

„El-Kalem“ , Sarajevo

Osnove tehnike

Osnovi tehnike

Sakib Selimović

Elvir Nezirević

„Bosanska knjiga“

Tuzla

Muzička kultura

Muzička kultura

Esad Šuman

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Likovna kultura

Likovna kultura

Jasna Mujkić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Kultura življenja

Kultura življenja

Tatjana Neidhardt

Zijad Numić

„Bosanska riječ“

Sarajevo

VI

Bosanski jezik

Čitanka

Almira Hadžihrustić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Matematika

Matematika

Šefket Arslanagić

Dragoljub Milošević

„Bosanska knjiga“

„Dječija knjiga“, Sarajevo

Engleski jezik

Challenges 1

Michael Harris

David Mower

Asmir Mešić

„Buybook“

Sarajevo

Likovna kultura

Likovna kultura

Indira Jaranović

„Bosanska knjiga“

Sarajevo

Muzička kultura

Muzička kultura

Refik Hodžić

„Vrijeme“ -Zenica

Vjeronauka

Vjeronauka

Emina Grabus

Muamera Bašić

„El-Kalem“ , Sarajevo

Tehnička kultura

Tehnička kultura

Milan Cvijetinović

Sulejman Ljubović

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“,Sarajevo

Informatika

Informatika

Milan Cvijetinović

Sulejman Ljubović

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“,Sarajevo

Biologija

Biologija

Mehmed Bašić

„Nam“ Tuzla

Historija

Historija

Edis Dervišagić

Hadžija Hadžiabdić

„Bosanska knjiga“

Sarajevo

Geografija

Geografija

Greta Župančić

Alma Pobrić

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“,Sarajevo

Njemački jezik

Njemački jezik

(drugi strani jezik)

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“, Sarajevo

VII

Bosanski jezik

Čitanka

Almira Hadžihrustić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Bosanski jezik

Bosanski jezik

Almira Hadžihrustić

„Sarajevo publishing“

Matematika

Matematika

Aleksandra Junuzović

„Sarajevo publishing“

Engleski jezik

Challenges 2

Michael Harris,David Mower,Asmir Mešić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Biologija

Biologija

Edhem Hasković

„Sarajevo publishing“

Geografija

Geografija

Greta Župančić

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“

Historija

Historija

Asmir Hasečić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Tehnička kultura

Tehnička kultura

Milan Cvijetinović

Sulejman Ljubović

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“

Informatika

Informatika

Suada Numić

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“

Likovna kultura

Likovna kultura

Indira Jaranović

„Bosanska knjiga“

Sarajevo

Muzička kultura

Muzička kultura

Refik Hodžić

„Nam“ Tuzla

„Vrijeme“Zenica

Vjeronauka

Vjeronauka

Šefko Sulejmanović

Safija Husić

„El-Kalem“ , Sarajevo

Njemački jezik

Njemački jezik

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“,

Fizika

Fizika

Edin Šahman

Lejla Ramić

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“,

VIII

Bosanski jezik

Čitanka

Almira Hadžihrustić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Bosanski jezik

Bosanski jezik 8

Almira Hadžihrustić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Matematika

Matematika

Boško Jagodić

„Bosanska knjiga“

Sarajevo

Engleski jezik

Challenges 3

Michael Harris

David Mower

Anna Sikorzynska

„Buybook“

Sarajevo

Likovna kultura

Likovna kultura

Indira Aranović

„Bosanska knjiga“

Sarajevo

Tehnička kultura

Tehnička kultura

Milan Cvijetinović

Sulejman Ljubović

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“

Muzička kultura

Muzička kultura

Nađa Pejak

Dijana Mršo

„Svjetlost“

Sarajevo

Historija

Historija

Asmir Hasičić

„Sarajevo publishing“

Informatika

Informatika za 7.razred

Suada Numić

„Dječija knjiga“ ,Sarajevo

Vjeronauka

Vjeronauka

Emina Grabus

Muamer Neimarlija

„El-Kalem“ , Sarajevo

Njemački jezik

Njemački jezik

(drugi strani jezik)

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“,

Geografija

Geografija

Greta Župančić

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“

Fizika

Fizika

Fahreta Sijerčić

„Sarajevo publishing“

Biologija

Biologija

Enisa Buljugić

„Sarajevo publishing“

Hemija

Hemija

Nataša Miličević

Mediha Musić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

IX

Bosanski jezik

Čitanka

Vesna Alić

Azra Verlašević

„Nam“ Tuzla

„Vrijeme“Zenica

Matematika

Matematika

Šefket Arslanagić

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“,Sarajevo

Engleski jezik

Challenges 4

Asmir Mešić

Michael Davis

„Buybook“

Sarajevo

Likovna kultura

Likovna kultura

Jasna Mujkić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Tehnička kultura

Tehnička kultura

Ćamil Ahmetović

Suada Numić

„Nam“ Tuzla

„Vrijeme“Zenica

Muzička kultura

Muzička kultura

Refik Hodžić

„Nam“ Tuzla

„Vrijeme“Zenica

Historija

Historija

Izet Šabotić

Mirza Čehajić

„Nam“ Tuzla

„Vrijeme“Zenica

Hemija

Hemija

Nataša Miličević

Mediha Musić

„Sarajevo publishing“

Sarajevo

Vjeronauka

Vjeronauka

Emina Grabus

Muamer Neimarlija

„El-Kalem“ , Sarajevo

Fizika

Fizika

Nada Gabela

Hasnija Muratović

„Gratex“

Mostar

Biologija

Biologija

Jasminka Halilović

Amela Begić

„Bosanska knjiga“

Sarajevo

Njemački jezik

Njemački jezik

(drugi strani jezik)

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“ „Bosanska riječ“, Sarajevo

Geografija

Geografija

Greta Župančić

„Nova dječija knjiga“,Sarajevo